^^
Narikasta kuului kolahdus,
intuitiivinen tuulahdus,
lähti lentoon oivallus.
Kävi ovi utelulle,
uuden kurkkijoille,
perässä tulijoille.
Avauksille näyttäville,
tien tukkoja raivaaville,
Suomalaisille muotoilijoille.

Muotoiluajattelua ongelmien ratkaisemiseen

Yleisesti muotoiluajattelu soveltuu kompleksisiin ongelmiin, jotka voivat liittyä liiketoiminnan eri osa-alueisiin tai vaikka yhteiskunnallisiin ongelmiin. Muotoilun avulla voidaan synnyttää uusia ajatusmalleja, jotka muokkaavat hienovaraisesti jopa ihmisten asenteita tai käytöstä.

Caarnin sisin on syntynyt muotoiluajattelusta, joka yhdistyy 15 vuoden kokemukseen yrittäjyydestä ja bisneksestä. Kokonaiskuva liiketoiminnan kehittämisestä, kasvusta, talouden taantumista ja eritoten johtamisesta ovat luoneet laaja-alaisen näkemyksen, jota on siivittänyt rohkeus ja kyky tehdä uutta.

Caarni perustaa muotoiluajattelunsa Design Thinking -määritelmään ja muotoilulle ominaisiin toimintatapoihin. Caarnin tapa toimia tuo muotoiluajatteluun sekä prosesseihin enemmän intuitiivisuutta ja syvällisempää tietoa, joka luo rohkeutta toteuttaa ennakkoluulottomasti uutta. Mielestämme Dorstin määritelmä muotoiluajattelusta tiivistää ajatuksemme täydellisesti:

^^ Jännittäväksi ja uudeksi paradigmaksi eri alojen ongelmien ratkaisemiseksi, etenkin teknologian ja liiketoiminnan aloilla
– Dorst –

Caarni kiteyttää muotoilun kauneuteen, toimivuuteen ja toisten huomioimiseen, josta syntyy miellyttävä vire. Se on arvokasta ja usein vaikeasti mitattavaa. Muotoiluajattelu on aina läsnä alun intuitiivisesta innovoinnista aina strategiseen muutossuuntaan ja sen implementointiin. Pyrkimyksenä on etsiä uusia ratkaisuja ei vain parantaa vanhaa ^^ työ uudeksi syntyvi.

Uusi suunta uusi voima

Paras työkalumme on luovuus, joka yhdistää ennakkoluulottomasti erilaisia metodeja. Empatiaa, ketterää kokeilua sekä erilaisia ajatusmalleja ja näkökulmia. Caarni kokoaa yhteen tulevaisuuden kannalta merkitykselliset muutokset, käytämme visionääristä- sekä osallistavaa työskentelytapaa, nostamme intuition näkyville. Kokoamme pala palalta yhteen strategisen muutossuunnan.

Työskentely tarjoaa kokemuksellisia oivalluksia, aitoa läsnäoloa, jossa on rauha koota yhdessä työstettävät uudet ideat kokonaisuudeksi ja aikaa kestäviksi tulevaisuuden suunnitelmiksi. Selkeä ratkaisu ja uusi suunta kohti tavoitteita auttaa hankkeiden hallittuun ja tehokkaaseen läpivientiin. Uusi työ siivittää – se luo voimavarat tulevaisuuteen!

I.P.V tekniikka

Yhdessä kohti tavoitteita

Olemme tottuneet liikkumaan projekteissa ja hankkeissa toimialasta riippumattomasti, kevyesti organisaatiossasi yhdessä sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Työstämme uutta yhdessä johtoryhmän ja henkilöstön kanssa. Yhdistämme myynnin, markkinoinnin ja tuotannon rajapinnat, tuomme viestin kuuluviin selkeästi ja ymmärrettävästi. Työ selkeytyy ja tuo rauhaa organisaatioon. Levitämme ympärille hyvää ja jaamme voimaa, joka saa innostumaan uudelleen työstä!  Verkostoomme kuuluu eri alojen ammattilaisia, jotka auttavat tarvittaessa tavoitteiden saavuttamisessa ja työn uudelleen syntymisessä.