^^
Selkisipä
tämäkin maja,
nyt on työn ja
rauhanpaja.

Toiminnan selkeyttäjä ja luovuuden mahdollistaja 

Selkeät toiminteet yrityksessä mahdollistavat luovuuden ja jatkuvan kehittämisen. Caarni on erikoistunut kaikessa tekemisessä edistämään luovuuden näkyvyyttä suomalaisissa yrityksissä. Uskomme, että luovuutta syntyy kun yrityksessä on selkeät toimintamallit ja palvelut sekä toiminnalliset että visuaalisesti kauniit toimitilat. Luovuuden lisäksi yritykseen syntyy myös merkittävää asiakaskokemusta suoraan että välillisesti.

Mahdollista luovuus yrityksessäsi

Tilakonseptointi

Muotoilemme kokemuksellisia, käyttäjälähtöisiä ja henkilöstön luovuutta edistäviä tilakonsepteja.

Toimivat ja kauniit tilat tukevat työkulttuuria, yrityksen brändiä ja synnyttävät parempaa asiakaskokemusta.

Suunnittelussa huomioidaan yrityksesi toiminnalliset, kaupalliset ja työkulttuurin synnyttämät tarpeet sekä tilojen mahdolliset digitaaliset toiminteet.

>Tilojen viihtyisyydellä ja toiminnallisilla ratkaisuilla on suora yhteys työhyvinvointiin ja asiakaskokemukseen.

Toimintamallit

Muotoilemme yhteistyössä yrityksesi yhtenäiset tavat toimia.

Toimintamalli lyhentää työtehtäviin käytettyä aikaa, synnyttää tasalaatuista työtä ja ennen kaikkea se synnyttää lisäarvoa. Yhtenäisen toimintamallin ansiosta toivottuja asioita on helpompi mitata ja kehitys mahdollistuu.

Toimintamalli tuo yrityksellesi toimintamallirungon, menettelyohjeet ja dokumentit. Selkeä runko helpottaa myös digitaalisten järjestelmien käyttöönotossa.

>Toimintamalli eli yhtenäinen tapaa toimia tuo tasalaatuisuutta yritykseesi.

Palvelumuotoilu

Muotoilemme yrityksesi palvelut asiakaslähtöisestä näkökulmasta vastaamaan liiketoiminnallisia tavoitteita.

Palvelu on prosessi, joka huomioi palvelun tuottamisen kannalta oleelliset kontaktipisteet.  Huomioimme suunnittelussa kannattavuuden niin, että se vastaa tavoitteita.

Palvelumuotoilu lisää kokemuksellisuutta, tasalaatuisuutta ja asiakastyytyväisyyttä.

>Toimivat palvelut tuovat lisäarvoa yrityksellesi ja sen loppukäyttäjille.

Rahoitusta

Autamme tarvittaessa löytämään oikeat rahoitusratkaisut tulevaan muutokseen. Suunnittelemme muutosprojektin sisällön ja kartoitamme mahdolliset hankeavustukset. Hyödynnämme laajaa ja osaavaa verkostoa muutoshankkeiden tehokkaaseen ja onnistuneeseen läpivientiin. Caarni toimii palveluntarjoajana Business Finlandin Innovaatioseteli hankkeissa.

ELY- kehittämisavustus yrityksille

Business Finland Innovaatioseteli