^^
Selkisipä
tämäkin maja,
nyt on työn ja
rauhanpaja.

Toiminnan selkeyttämistä kehittyville PK-yrityksille 

Yritystoiminnan kehittäminen on jatkuvaa, arki ja ympäristö synnyttävät uusia ajatuksia luoden uusia haasteita ja mahdollisuuksia eteemme. Monesti voi olla jopa vaikea ymmärtää mikä yrityksen arjessa aiheuttaa jatkuvaa kitkaa tai kiristynyttä ilmapiiriä. On vain tunne, että jotain on tehtävä. Teemme kartoituksen ja löydämme yhdessä ratkaisun yrityksesi haasteisiin. Asetamme tavoitteet ja toteutamme hankkeen tai projektin suunnitelman mukaan joko yhdessä tai tarvittaessa keräämme lisää ammattilaisia Caarnin verkostosta.

> Uudet palvelut voivat tuoda lisäarvoa nykyiselle tuotteelle
> Uudet toimitilat palvelevat yrityksen liiketoimintaa ja henkilöstöä
> Uusi toimintamalli tuo voimavaroja ja selkeyttää työtä, laatua ja vähentää riskejä
> Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat ketterämpiä ja tehokkaampia tapoja toimia
> Markkinointi auttaa asiakasta huomaamaan tarpeen ja innostumaan tuotteista ja palveluista uudelleen.

Caarni tarkastelee yritystäsi kokonaisuutena, tuo esille puutteet ja riskit sekä pontentiaaliset kehitysmahdollisuudet. Muista, aina on kehitettävää – vierivä kivi ei sammaloidu!

Rahoitusta

Autamme tarvittaessa löytämään oikeat rahoitusratkaisut tulevaan muutokseen. Suunnittelemme muutosprojektin sisällön ja kartoitamme mahdolliset hankeavustukset. Hyödynnämme laajaa ja osaavaa verkostoa muutoshankkeiden tehokkaaseen ja onnistuneeseen läpivientiin. Caarni toimii palveluntarjoajana Business Finlandin Innovaatioseteli hankkeissa.

ELY- kehittämisavustus yrityksille

Business Finland Innovaatioseteli

Valikko