^^
Ennen
pers edellä
menevi,
nyt ajatus
takaa takovi.

Uudistusta PK yrityksille

Välillä on aika uudistua ja tuoda uutta virtaa yritykseen, unohtamatta kuitenkaan vanhaa. Ympäristömme muuttuu ja tuo samalla uusia mahdollisuuksia rakentaa kestäviä ratkaisuja liiketoimintaamme. Konseptin uudistaminen sopii Pk-yrityksille, jotka pinnistelevät muutospaineiden puristuksessa tai joiden liiketoiminta kaipaa päivitystä. Riittää, kun on tahto kehittyä ja tieto siitä, että yrityksesi kaipaa uutta nostetta.

Suunnittelemme ja uudistamme liiketoimintaa

Caarni tuo kokonaisratkaisun yhdistämällä vanhaa ja rakentamalla uutta, samalla innostaen ja yhdistäen henkilöstöä. Perustamme uuden löytämisen muotoilulle ominaisiin toimintatapoihin. Caarnin tapa toimia tuo muotoiluajatteluun sekä prosesseihin enemmän intuitiivisuutta ja syvällisempää tietoa, joka luo rohkeutta toteuttaa ennakkoluulottomasti uutta. Paras työkalumme on luovuus, joka yhdistää ennakkoluulottomasti erilaisia metodeja ja ajatusmalleja, empatiaa, ketterää kokeilua sekä eri näkökulmia laajasti ymmärtävää ajattelua.

> Kartoitamme tilanteet
> Tarkennamme muutostarpeen
> Asetamme tavoitteet
> Luomme muutosstrategian
> Autamme budjetoinnissa ja rahoituksen hankinnassa
> Autamme löytämään muutokseen tarvittavat tahot

Aloitamme aina kartoittamalla nykyisen liiketoiminnan tilanteen. Kokoamme yhteen tulevaisuuden kannalta merkitykselliset muutokset, käytämme visionäärisiä ja osallistavia menetelmiä, joissa intuitio nostetaan näkyville. Luomme uudistuksen pääpiirteet ja jatkamme kehittämällä vanhaa vastaamaan uusia strategisia suuntia. Uudistuminen tulee näkymään ulkoisesti että sisäisesti ja se luo turvallisuutta ja pysyvyyttä tulevaisuuteen.

Arvoa yritykseen

Kehittäminen lisää yrityksen arvoa ja tuo näkyvyyttä. Selkeä konsepti, jossa palvelut ovat erottuvat kilpailijoista, toimintamallit ovat hallittuja ja yrityksen ilme näyttää raikkaalle ja viestintä kuuluu oikein. Tämä kaikki muutos luo arvoa, jota on vaikea mitata. Yhdessä tulevaisuuteen luodut konkreettiset tavoitteet ovat selkeitä ja ajoitettuja helpottaen johtamista ja talouden suunnittelua. Lisäksi kumppanuus ja sidosryhmäsuhteet vahvistuvat.

Rahoitusta

Autamme tarvittaessa löytämään oikeat rahoitusratkaisut tulevaan muutokseen. Suunnittelemme muutosprojektin sisällön ja kartoitamme mahdolliset hankeavustukset. Hyödynnämme laajaa ja osaavaa verkostoa muutoshankkeiden tehokkaaseen ja onnistuneeseen läpivientiin. Caarni toimii palveluntarjoajana Business Finlandin Innovaatioseteli -hankkeissa.

ELY -kehittämisavustus yrityksille

Business Finland Innovaatioseteli