^^
Hiljaisesti ajassa,
äänettömästi sinussa.
Ylhäällä lentävi,
tuulet saattelevi.
Voimaa antavi,
muutokseen johtavi.

Sillä on jalat maassa, siivet selässä ja nokka haistelee parasta suuntaa. Mielyttävä vire pyyhkäisee oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, kääntäen nokan oikeaan suuntaan. Se etsii jatkuvasti uusia ratkaisuja, ei vain paranna vanhaa ^^ työ uudeksi syntyvi.

Aika katsoa kestävämmin

Aika aikaansa kutakin.  On tullut aika auttaa näkemään kauniimmin ja kestävämmin. Caarni on tarinoiden välittäjä ja toteuttaja. Uskollisena arvoilleen se tahtoo aina löytää aitouden, kauneuden ja kestävyyden ympäriltään. Elämän kiinnostavuus ja ajan henki kulkevat yllämme, voimme saavuttaa sen olemalla aidosti sitä mitä olemme, niin organisaatioissa kuin sen henkilöstössä.

MISSIO
^^
Työtä tekevi
Kaiken antavi
Siellä istuvi
Mist teot tulevi
Kaik jakavi
Yhtä kaikki
Yhdessä olevi
VISIO
^^
Suomalaisuuden nostattajaksi,
vaurauden toimittajaksi.
Rohkeuden ja
voiman tuojaksi,
ilon säteiden saattajaksi.
Tarmokkaaksi yhdistäjäksi,
uuden suunnan näyttäjäksi.

Suunnannäyttäjänä

Caarni on mukana rohkeissa avauksissa, pienissä unelmissa ja isoissa tavoitteissa, joihin sisältyy alusta asti syvä luottamus ja tarkoitus tehdä elinympäristöstämme parempi paikka. Toimimme vuorovaikutuksien kentillä, kevyesti yhdistäen ja saattaen toisille tärkeät ihmiset sekä asiat yhteen yhdistäen ne kokonaisuuksiksi.

Me yhdessä

Muutosmuotoilija katsoo liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti markkinoinnin, myynnin, talouden ja tuotannon keskiöstä varmistaen resurssien kohdentamisen viisaasti. Caarnin tapa toimia on inspiroiva, luovuutta ja rohkeutta kasvattava, me yhdessä -asennetta ylläpitävä.  Kuunteleva ja keskusteleva pitkäjänteinen työskentely osallistaa tavoitteiden mukaiseen tulokselliseen toimintaan arvojen mukaisella energialla!

ARVOT
^^
VASTUULLISUUS
YHDESSÄ > Ilo, rohkeus ja aitous kohdata toisemme ja tehdä yhdessä #meyhdessä
TEKEMÄSSÄ > Mukana näyttämässä mallia ja rohkaisemassa eteenpäin #rohkeus
HUOMISTA > Kestäviä ratkaisuja yli asettamiemme tavoitteiden #vastuullisiatekoja